Alfa Romeo Tipo

2x Brake Disc for LANCIA FIAT ALFA ROMEODEDRA, PUNTO, COUPE, TIPO, 146, 82462136


2x Brake Disc for LANCIA FIAT ALFA ROMEODEDRA, PUNTO, COUPE, TIPO, 146, 82462136
2x Brake Disc for LANCIA FIAT ALFA ROMEODEDRA, PUNTO, COUPE, TIPO, 146, 82462136

2x Brake Disc for LANCIA FIAT ALFA ROMEODEDRA, PUNTO, COUPE, TIPO, 146, 82462136    2x Brake Disc for LANCIA FIAT ALFA ROMEODEDRA, PUNTO, COUPE, TIPO, 146, 82462136

2.0l, 108kw, 147hp, Petrol Engine. 1996.08 - 1998.09. 2.0l, 113kw, 154hp, Petrol Engine. 1998.04 - 2000.08.


2x Brake Disc for LANCIA FIAT ALFA ROMEODEDRA, PUNTO, COUPE, TIPO, 146, 82462136    2x Brake Disc for LANCIA FIAT ALFA ROMEODEDRA, PUNTO, COUPE, TIPO, 146, 82462136